2023.10.10~11.4 Takyoung JUNG Invitational Exhibition Paris, Parisien(파리, 파리지앵) - 필동갤러리

Exhibitions
홈 > Exhibitions > Exhibitions
Exhibitions

2023.10.10~11.4 Takyoung JUNG Invitational Exhibition Paris, Parisien…

관리자 0 1298 0

42f110699a3c85748d31d9fa6840bb80_1698146360_0022.jpg
  

전시제목 : 재불화가 정택영 초대전

전시주제 : Paris, Parisien 파리, 파리지앵
전시기간 : 2023. 10. 11 수 ~ 11. 4 토
전시장소 : 필동갤러리 (서울 중구 필동로 35-18 Tel. 02 226 5889)

오 프 닝 : 2023. 10. 11. 5pm 

카카오맵 : 

mapservice?FORMAT=PNG&SCALE=2.5&MX=499207&MY=1127693&S=0&IW=504&IH=310&LANG=0&COORDSTM=WCONGNAMUL&logo=kakao_logo

 

 

  

 ◆ 정택영 화가의 전시회장 둘러보기 영상

 

 

https://youtu.be/zqGj1qgsqnw?si=f_-Hnbbk74LBE67- 

 

 

 

◆ 정택영 화가의 전시회 소개 영상

https://youtu.be/rAJYkAg4trg?feature=shared

◆ 정택영 화가의 전시회 인터뷰 영상 - 김달진이 가다 

https://youtu.be/IMAfv8RZd5g?si=faTekw99ZaBFqTp0 

 

 

42f110699a3c85748d31d9fa6840bb80_1698146367_5434.jpg
42f110699a3c85748d31d9fa6840bb80_1698146375_1125.jpg
42f110699a3c85748d31d9fa6840bb80_1698146380_9835.jpg
42f110699a3c85748d31d9fa6840bb80_1698146386_3922.jpg
42f110699a3c85748d31d9fa6840bb80_1698146391_9873.jpg
42f110699a3c85748d31d9fa6840bb80_1698146397_3044.jpg
42f110699a3c85748d31d9fa6840bb80_1698146406_7946.jpg
42f110699a3c85748d31d9fa6840bb80_1698146408_648.jpg
42f110699a3c85748d31d9fa6840bb80_1698146413_3033.jpg
 

 

42f110699a3c85748d31d9fa6840bb80_1698146468_5779.jpg
42f110699a3c85748d31d9fa6840bb80_1698146439_4845.jpg
42f110699a3c85748d31d9fa6840bb80_1698146441_1963.jpg
42f110699a3c85748d31d9fa6840bb80_1698146442_8812.jpg
42f110699a3c85748d31d9fa6840bb80_1698146444_7687.jpg
42f110699a3c85748d31d9fa6840bb80_1698146448_0732.jpg
42f110699a3c85748d31d9fa6840bb80_1698146451_2873.jpg
42f110699a3c85748d31d9fa6840bb80_1698146459_6242.jpg
42f110699a3c85748d31d9fa6840bb80_1698146462_0266.jpg
42f110699a3c85748d31d9fa6840bb80_1698146465_9084.png
 

0 Comments
1970~2000
Exhibitions test
관리자 0 2590 2017.07.28
Exhibitions test
2011~2015
2011. 9. 6~27 Seoul Solo Exhibition
관리자 0 2905 2017.07.24
Category
Bank Info
 
State
  • 현재 접속자 163 명
  • 오늘 방문자 473 명
  • 어제 방문자 486 명
  • 전체 방문자 622,215 명
  • 전체 게시물 401 개
Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory KakaoTalk NaverBand